Keramická soutěž 2022, I. ročník

Ulita s podporou hlavního města Prahy zve k účasti na celostátní soutěži „Fauna a flora tropů a subtropů“.
Uzávěrka přihlášek je 30.10.2022.
Vítězné práce budou vystaveny ve skleníku Botanické zahrady v Tróji.


Soutěž je určena žákům a studentům ZUŠ, Domů dětí a mládeže, výtvarných kroužků a studií České republiky i jednotlivcům.

Téma: fauna tropů a subtropů – zvířata, ptáci, hmyz, jejich rozmanitost, proměny, mimikry, mateřské city, lov, magické a osobní významy a nemusíme se bránit nečekanému křížení hmyzu se savcem nebo ptáka s ještěrem.

Ocenění: 1., 2., 3. místo v šesti kategoriích a čestná uznání

Kategorie dle typu zařízení:
A | ZUŠ
B | Domy dětí a mládeže, výtvarné kroužky a studia a jednotlivci

Věkové kategorie:
1. kategorie: 5–8 let
2. kategorie: 9–15 let
3. kategorie: 16–21 let

Přihlášení a označení:
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: tetivova@ulita.cz do 30. 10. 2022.
K přihlášce prosím přiložte fotografie keramik ze dvou stran. Nepodceňujte focení, podle fotografií se budou práce hodnotit v prvním kole.


Přihláška musí obsahovat:
• název a adresu školy
• kontaktní telefon a e-mailovou adresu
• seznam autorů s uvedením věku
• jméno pedagoga

Doručení soutěžních prací:
Vzhledem k celostátnímu rozsahu soutěže a očekávanému množství účastníků budeme práce hodnotit ve dvou kolech. První kolo proběhne do 10. 11. 2022. Poté budou všichni účastníci obesláni, zda postupují nebo nepostupují do druhého kola.
Kdo postoupí do druhého kola soutěže, přiveze práce do DDM Praha 3 – Ulita na adresu Na Balkáně 2866/17a, Praha 3 do 25. 11. 2022. Máme otevřeno ve všední dny od 8 do 18 h, po domluvě je možné přijít i v jiný čas nebo o víkendu.

Nabízíme svoz keramik pro Pražské školy, které nemají možnost keramiky do Ulity dopravit. Prosbu o odvezení soutěžních prací napište do přihlašovacího e-mailu / dopisu. Zaslané práce by neměly přesahovat 60 x 30 x 30 cm.

Porota: vyhodnocení soutěže odbornou porotou proběhne 25. – 31. 11. 2022. Výsledky budou zveřejněny do 10. 12. 2022.

Členové poroty:
MgA. Jana Anděličová, člen Krajské ústřední rady ZUŠ
Marek Dias, keramik, pedagog a místopředseda Sdružení výtvarných umělců keramiků
MgA. Kateřina Vincourová, konceptuální umělkyně, držitelka několika prestižních cen

O termínu a programu vernisáže a výstavy budeme včas informovat všechny účastníky soutěže. Těšíme se na setkání!

Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou hl. m. Prahy.