Celostátní keramická soutěž 2. ročník - 2023

Vážení pedagogové, milé děti, 

V pondělí 30. října 2023 se v našem keramickém studiu v DDM Ulita sešla odborná porota a vybrala vítězná díla 2. ročníku Celostátní keramické soutěže 2023. Do letošního ročníku, který měl téma „TŘICETILETÉ VÝROČÍ ČESKÉ REPUBLIKY“ se přihlásilo 130 prací žáků a studentů z celé České republiky. V prvním kole je porota hodnotila dle fotografií zaslaných od samotných soutěžících. Do druhého kola bylo vybráno 61 keramik.

Porota po napínavém výběru ocenila 60 prací. Při vyhodnocení výsledků bylo uděleno 5 Zlatých cen poroty, 20 Cen poroty a 35 čestných uznání. Dále bylo uděleno 6 Cen Ulity.

Srdečně gratulujeme oceněným a všem moc děkujeme za účast!

Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou hl. m. Prahy.

Slavnostní předávání cen 2. ročníku se uskutečnilo v sobotu 2. prosince 2023 v DDM Praha 3 – Ulita, kde také byla vystavena všechna oceněná díla účastníků soutěže.

VÝSTAVA KERAMIKY – 30 let České republiky

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÝSTAVU VÍTĚZNÝCH PRACÍ CELOSTÁTNÍ KERAMICKÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ. VÝSTAVA SE KONÁ V KRÁSNÉM PROSTORU CLAM-GALLASOVA PALÁCE. K VIDĚNÍ BUDOU I PRÁCE MLADÉ TALENTOVANÉ SOCHAŘKY MARIE JIŘIČKOVÉ A NĚKOLIK DALŠÍCH AUTORŮ KERAMICKÉHO STUDIA ULITY.

Výstava je otevřena 5.–27. 3. 2024

Út–Pá 13.00–18.00
So a Ne 10.00–18.00
Po dohodě lze domluvit návštěvu v jiný čas, volejte 775 254 312.
Vernisáž se koná 4. 3. 2024 od 17.00.

Doprovodný program:
QR kvíz
Promítání krátkých filmů
Výtvarná dílna – fotokomix
Stolní hry
Program je samoobslužný, není potřeba se objednávat.

Adresa: Husova 20, Praha 1, vchod z nádvoří

VSTUP ZDARMA

Jedná se o II. ročník celostátní keramické soutěže 2023. Zadané téma bylo 30 let České republiky a studenti je pojali široce – od státních symbolů přes výrazné i méně známé osobnosti kulturního a společenského života až po vnímání české krajiny.

Soutěž byla založena na podporu keramiky jakožto velmi zajímavého oboru. Keramiku totiž často vnímáme jako obor spíše užitkový, zatímco vyjadřovací prostředky keramiky spojují jazyk sochařství, malby i grafiky a nabízí nekonečno nových možností.

Výstavu pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou magistrátu hl. města Praha.

POZVÁNKA NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE PRAHA 3 – ULITA S PODPOROU HL. M. PRAHY VÁS ZVE NA SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CEN 2. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ KERAMICKÉ SOUTĚŽE 2023 VE VELKÉM SÁLE DDM PRAHA 3 – ULITA.

Můžete se těšit na výstavu oceněných keramik. Doprovodný program výstavy zajistí tvůrčí dílny nebo fotografický koutek. Celou akci dobarví malé občerstvení a naše společné setkání.

Moc se na vás těšíme!

Výsledková listina

Při vyhodnocení výsledků 2. ročníku byly oceněny práce těchto žáků a studentů:
 
I. kategorie 6 až 8 let
Čestné uznání                Doubravka Warausová, 8 let, sv. Václav, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Michal Tomek, 8 let, Karel IV., DDM Praha 3 – Ulita, kat. 6-8 let                
Čestné uznání                Klára Tichá, trůn, 6 let, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 6-8 let                         
Čestné uznání                Adéla Zůbková, český lev, 6 let, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Jonáš Solil, 7 let, Říp, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Jonáš Solil, 7 let, lev, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let                     
Čestné uznání                Matouš Burián, 7 let, lev, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Marek Píštěla, 7 let, Jirásek, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Adrian Bareš, 7 let, Jirásek, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let         
Čestné uznání                Daniel Balcer, 8 let, František, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Eva Václavíková, 6 let, lev, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Alice Strašíková, 8 let, Karel IV., ZUŠ Štítného, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Ondřej Štefek, 6 let, talíř lev spící pod lipami, kroužek Klášterec nad Orlicí, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Ondřej Štefek, 6 let, talíř lev chrání českou zem, kroužek Klášterec nad Orlicí, kat. 6-8 let
Čestné uznání                Vít Severýn, 6 let, talíř lev hledá, kde domov jeho, kroužek Klášterec nad Orlicí, kat. 6-8 let
Cena poroty       1 b.      Liliana Dolanská, 7 let, Říp, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let  
Cena poroty       1 b.      Karolína Martynková, 7 let, Madona z Rudolfina, ZUŠ Praha 9, kat. 6-8 let
Cena poroty       2 b.      Šimon Řehoř, 8 let, Říp, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let
Zlatá cena poroty           Tea Pokutová, 6 let, Český lev, ZUŠ Králíky, kat. 6-8 let
II. kategorie 9 až 12 let
Čestné uznání                Natálie Tomková, 10 let, Karel IV., DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let          
Čestné uznání                Václav Nosek, 10 let, koruna, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let                   
Čestné uznání                Kateřina Kozlová, 9 let a Ema Nábělková, B. Němcová, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let    
Čestné uznání                Leyla Abas, 9 let, Karel Gott, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let
Čestné uznání                Vojta Hartman, 12 let, korunovační klenoty, DDM Stodůlky, kat. 9-12 let
Čestné uznání                Dominika Šišková, 10 let, Magdalena Rettigová, SVČ Korunka Ostrava, kat. 9-12 let
Čestné uznání                Amálie Matoušková, 9 let, Karel IV., ZUŠ Štítného, kat. 9-12 let            
Čestné uznání                Veronika Peroutková, 10 let, Karel IV., ZUŠ Štítného, kat. 9-12 let            
Čestné uznání                Sára Lachout, 10 let, Karel IV., ZUŠ Štítného, kat. 9-12 let
Čestné uznání                Karolína Rulová, 9 let, lípa, kroužek Klášterec nad Orlicí, kat. 9-12 let
Čestné uznání                Lukaš Horký, 9 let, lipový list, kroužek Klášterec nad Orlicí, kat. 9-12 let
Čestné uznání                Galovičová Amálie, 12 let, Státní pečeť, DDM Kralovice, kat. 9-12 let
Čestné uznání                Mravcová Jasmína, 10 let, Rotunda na Řípu, DDM Kralovice, kat. 9-12 let
Cena poroty       1 b.      Mariana Warausová, 12 let, Karel IV., DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let,
Cena poroty       1 b.      Jana Houdková, 12 let, Václav IV., DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let 
Cena poroty       1 b.      Elisabeta Jarošová, 10 let, trůn, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let
Cena poroty       1 b.      Eliška Šturmová, 12 let, trůn, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let
Cena poroty       1 b.      Bebrová Kateřina, 10 let, Svatováclavská koruna, DDM Kralovice, kat. 9-12 let
Cena poroty       1 b.      Jungová Kateřina, 10 let, Královské jablko, DDM Kralovice, kat. 9-12 let
Cena poroty       1 b.      Terezia Fialková, 12 let, kachel česká krajina, ZUŠ Nehvizdy, kat. 9-12 let
Cena poroty       1 b.      Nela Benoni, 9 let, Šternberská madona, ZUŠ Praha 9, kat. 9-12 let
Cena poroty       1 b.      Jana Kovach, 12 let, Prašná brána, ZUŠ Praha 9, kat. 9-12 let
Cena poroty       2 b.      Viola Kubánková, 10 let, TGM, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let
Cena poroty       2 b.      Patrik Goliáš, 11 let, Svatý Václav s kopím, DDM Dům Um Praha 10, kat. 9-12 let
Cena poroty       2 b.      Dominika Součková, 10 let, Plzeňská madona, ZUŠ Praha 9, kat. 9-12 let
Zlatá cena poroty           Anežka Doleželová, 9 let, Cyril a Metoděj, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let 
Zlatá cena poroty           Anežka Michalíková, 12 let, Marie Terezie, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let
Zlatá cena poroty           Barbora Horčicová, 12 let, Marie Terezie, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 9-12 let
III. kategorie 13 až 15 let
Čestné uznání                Doubravka Holečková, 13 let, Český lev, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 13-15 let
Čestné uznání                Ema Nehasilová, 13 let, Smetana, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 13-15 let
Čestné uznání                Barbora Papírníková, 13 let, český sládek, SVČ Korunka Ostrava, kat. 13-15 let
Čestné uznání                Denisa Korábová, 14 let, kachel česká krajina, ZUŠ Nehvizdy, kat. 13-15 let
Čestné uznání                Nikol Grollová, 13 let, korunovační klenoty, DDM Nýrsko, kat. 13-15 let
Čestné uznání                Eva Pojžárková, 13 let, trůn, DDM Nýrsko, kat. 13-15 let
Cena poroty       1 b.      Adriana Petrová, 14 let, kachel česká krajina, ZUŠ Nehvizdy, kat. 13-15 let
Cena poroty       2 b.      Nela Blažejová, 13 let, Marie Terezie, SVČ Korunka Ostrava, kat. 13-15 let
Cena poroty       2 b.      Natálie Korbelová , 14 let, lebka Sv. Václava, DDM Nýrsko, kat. 13-15 let
Zlatá cena poroty           Nicol Vejnarová, 13 let, Božena Němcová, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 13-15 let
IV. kategorie 16 až 21 let
Čestné uznání                Anežka Holková, 18 let, Sv. Václav v sametovém, ZUŠ Praha 9, kat. 16-21 let
Cena poroty       1 b.      Klára Kratochvílová, 16 let, Karel IV. medaile, DDM Praha 3 – Ulita, kat. 16-21 let 
Cena poroty       2 b.      Jan Kresl, 16 let, Eliška Přemyslovna, DDM Nýrsko, kat. 16-21 let
 
Cena Ulity
Cena Ulity          Daniel Balcer, 8 let, František, ZŠ Klíček – Praha 4, kat. 6-8 let
Cena Ulity          Ondřej Štefek, 6 let, talíř lev spící pod lipami, kroužek Klášterec nad Orlicí, kat. 6-8 let
Cena Ulity          Vít Severýn, 6 let, talíř lev hledá, kde domov jeho, kroužek Klášterec nad Orlicí, kat. 6-8 let
Cena Ulity          Dominika Šišková, 10 let, Magdalena Rettigová, SVČ Korunka Ostrava, kat. 9-12 let
Cena Ulity          Barbora Papírníková, 13 let, český sládek, SVČ Korunka Ostrava, kat. 13-15 let                          
Cena Ulity          Mgr. Dana Nováková, pedagog ZUŠ Praha 9 za zpracování tématu gotická madona
 
v Praze dne 2. 11. 2023

ODBORNÁ POROTA ROZHODLA

V pondělí 30. října 2023 se v našem keramickém studiu v DDM Ulita sešla odborná porota a vybrala vítězná díla 2. ročníku Celostátní keramické soutěže 2023.

Odborná porota pracovala ve složení:

Pavel Rajdl, malíř, grafik, keramik, výtvarný pedagog a kurátor Galerie V Zahradě v Kolíně
MgA. Jana Anděličová, členka Krajské ústřední rady ZUŠ
MgA. Alena Alferiová, malířka a keramička
Na fotografii zleva: Natálie Jarošová, Jana Anděličová, Pavel Rajdl, Kateřina Tetivová, Alena Alferiová
ulitaa zlata

Vyhlášení soutěže / leden 2023

Milé děti, milí pedagogové,
srdečně vás zveme k účasti ve 2. ročníku Celostátní soutěže keramické tvorby pro děti a mládež od 6 do 21 let.
 
2. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ KERAMICKÉ SOUTĚŽE 2023
 
na téma: TŘICETILETÉ VÝROČÍ ČESKÉ REPUBLIKY
korunovační klenoty – korunovace – čeští králové – trůn – z historie České země (pověsti, významné osobnosti, svatí, památky)
 
Soutěž je určena žákům a studentům ZUŠ a Domů dětí a mládeže, výtvarných kroužků a jednotlivcům.
 
HODNOCENÍ A OCENĚNÍ
Hodnocení keramik bude probíhat ve dvou kolech.
V prvním kole se práce budou hodnotit odbornou porotou podle fotografií. Druhé kolo bude probíhat v Ulitě za fyzické přítomnosti poroty a dovezených keramik.
Práce budou oceněny formou medaile a čestného uznání.
Všechny oceněné keramiky budou vystaveny v důstojném prostoru v Praze.
 
VĚKOVÉ KATEGORIE
1. kategorie: 6-8 let
2. kategorie: 9-12 let
3. kategorie: 13-15 let
4. kategorie: 16-21 let
 
PŘIHLÁŠENÍ A OZNAČENÍ
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: tetivova@ulita.cz.
K přihlášce přiložte kvalitní fotografie keramik. Keramiku vyfoťte ze dvou stran a uveďte její rozměry.
Za jednu školu je možné přihlásit maximálně 20 keramik.
Zaslané práce by neměly přesahovat 60 x 30 x 30 cm.
 
Uzávěrka přihlášek je do 25. června 2023.
 
PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT
• název a adresu školy
• seznam autorů s uvedením věku
• kontaktní telefon a e-mailovou adresu
• jméno pedagoga 
 
DALŠÍ INFORMACE
Během 1. pol. září 2023 čekejte informaci o výsledku prvního kola.
Práce, které postoupí do druhého kola je potřeba doručit do DDM Ulita do 5. října 2023.
Adresa: Na Balkáně 2866/17a, Praha 3. Máme otevřeno ve všední dny od 8 do 19 hod. Po domluvě je možné přijít i v jiný den nebo čas.
 
Vyhlášení vítězů a slavnostní předávání cen s programem proběhne v polovině listopadu.
Vítězné školy budou obeslány s podrobnými informacemi.
 
Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou hl. m. Prahy.
 
Aktuální informace sledujte na www.keramikaulita.cz nebo volejte na tel.: 775 254 312
Kateřina Tětivová, Garant výtvarného a keramického oboru, tel.: 775 254 312 (osobní)
Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17aa, 130 00 Praha 3, tel.: 222 990 330
 

Kateřina Tetivová

garant výtvarných a keramických kurzů

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

Na Balkáně 2866/66, Praha 3, 130 00

Osobní mobil: 775 254 312

Recepce: 222 990 330, 606 611 920