Celostátní keramická soutěž 2. ročník - 2023

ulitaa zlata

Vyhlášení soutěže / leden 2023

Milé děti, milí pedagogové,

srdečně vás zveme k účasti ve 2. ročníku Celostátní soutěže keramické tvorby pro děti a mládež od 6 do 21 let.

 

2. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ KERAMICKÉ SOUTĚŽE 2023

 

na téma: TŘICETILETÉ VÝROČÍ ČESKÉ REPUBLIKY

korunovační klenoty – korunovace – čeští králové – trůn – z historie České země (pověsti, významné osobnosti, svatí, památky)

 

Soutěž je určena žákům a studentům ZUŠ a Domů dětí a mládeže, výtvarných kroužků a jednotlivcům.

 

HODNOCENÍ A OCENĚNÍ

Hodnocení keramik bude probíhat ve dvou kolech.

V prvním kole se práce budou hodnotit odbornou porotou podle fotografií. Druhé kolo bude probíhat v Ulitě za fyzické přítomnosti poroty a dovezených keramik.

Práce budou oceněny formou medaile a čestného uznání.

Všechny oceněné keramiky budou vystaveny v důstojném prostoru v Praze.

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

1. kategorie: 6-8 let

2. kategorie: 9-12 let

3. kategorie: 13-15 let

4. kategorie: 16-21 let

 

PŘIHLÁŠENÍ A OZNAČENÍ

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: tetivova@ulita.cz.

K přihlášce přiložte kvalitní fotografie keramik. Keramiku vyfoťte ze dvou stran a uveďte její rozměry.

Za jednu školu je možné přihlásit maximálně 20 keramik.

Zaslané práce by neměly přesahovat 60 x 30 x 30 cm.

 

Uzávěrka přihlášek je do 25. června 2023.

 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT

• název a adresu školy

• seznam autorů s uvedením věku

• kontaktní telefon a e-mailovou adresu

• jméno pedagoga 

 

DALŠÍ INFORMACE

Během 1. pol. září 2023 čekejte informaci o výsledku prvního kola.

Práce, které postoupí do druhého kola je potřeba doručit do DDM Ulita do 5. října 2023.

Adresa: Na Balkáně 2866/17a, Praha 3. Máme otevřeno ve všední dny od 8 do 19 hod. Po domluvě je možné přijít i v jiný den nebo čas.

 

Vyhlášení vítězů a slavnostní předávání cen s programem proběhne v polovině listopadu.

Vítězné školy budou obeslány s podrobnými informacemi.

 

Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou hl. m. Prahy.

 

Aktuální informace sledujte na www.keramikaulita.cz nebo volejte na tel.: 775 254 312

Kateřina Tětivová, Garant výtvarného a keramického oboru, tel.: 775 254 312 (osobní)

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17aa, 130 00 Praha 3, tel.: 222 990 330

 

Kateřina Tetivová

garant výtvarných a keramických kurzů

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

Na Balkáně 2866/66, Praha 3, 130 00

Osobní mobil: 775 254 312

Recepce: 222 990 330, 606 611 920