VÝSTAVA KERAMIKY – 30 let České republiky

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA VÝSTAVU VÍTĚZNÝCH PRACÍ CELOSTÁTNÍ KERAMICKÉ SOUTĚŽE PRO DĚTI A MLÁDEŽ. VÝSTAVA SE KONÁ V KRÁSNÉM PROSTORU CLAM-GALLASOVA PALÁCE. K VIDĚNÍ BUDOU I PRÁCE MLADÉ TALENTOVANÉ SOCHAŘKY MARIE JIŘIČKOVÉ A NĚKOLIK DALŠÍCH AUTORŮ KERAMICKÉHO STUDIA ULITY.

Výstava je otevřena 5.–27. 3. 2024
Út–Pá 13.00–18.00
So a Ne 10.00–18.00
Po dohodě lze domluvit návštěvu v jiný čas, volejte 775 254 312.
Vernisáž se koná 4. 3. 2024 od 17.00.

Doprovodný program:
QR kvíz
Promítání krátkých filmů
Výtvarná dílna – fotokomix
Stolní hry
Program je samoobslužný, není potřeba se objednávat.

Adresa: Husova 20, Praha 1, vchod z nádvoří

VSTUP ZDARMA

Výstavu pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou magistrátu hl. města Praha.

2023_PLAKÁT_A5_VÝSTAVA - MASARYK_DEF

Slavnostní předávání cen 2. ročníku se uskutečnilo v sobotu 2. prosince 2023 v DDM Praha 3 – Ulita, kde také byla vystavena všechna oceněná díla účastníků soutěže.

Vážení pedagogové, milé děti, 

V pondělí 30. října 2023 se v našem keramickém studiu v DDM Ulita sešla odborná porota a vybrala vítězná díla 2. ročníku Celostátní keramické soutěže 2023. Do letošního ročníku, který měl téma „TŘICETILETÉ VÝROČÍ ČESKÉ REPUBLIKY“ se přihlásilo 130 prací žáků a studentů z celé České republiky. V prvním kole je porota hodnotila dle fotografií zaslaných od samotných soutěžících. Do druhého kola bylo vybráno 61 keramik.

Porota po napínavém výběru ocenila 60 prací. Při vyhodnocení výsledků bylo uděleno 5 Zlatých cen poroty, 20 Cen poroty a 35 čestných uznání. Dále bylo uděleno 6 Cen Ulity.

Srdečně gratulujeme oceněným a všem moc děkujeme za účast!

Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou hl. m. Prahy.