Celostátní keramická soutěž 2023 - 2. ročník

Milé děti, milí pedagogové,

srdečně vás zveme k účasti ve 2. ročníku Celostátní soutěže keramické tvorby pro děti a mládež od 6 do 21 let.

na téma: 

TŘICETILETÉ VÝROČÍ ČESKÉ REPUBLIKY