17. CELOSTÁTNÍ PŘEHLÍDKA VÝTVARNÝCH PRACÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE „BLÍZKO I DALEKO“ / květen 2023

Keramické studio Ulita představuje na výstavě Blízko a daleko svou keramickou tvorbu s projektem „Malá oslava České republiky“

Přehlídku z pověření a za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a pod záštitou ministra kultury pořádá NIPOS, útvar ARTAMA ve spolupráci s Oddělením rozvoje publika Národní galerie Praha, Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci, Národním pedagogickým institutem ČR a Českou sekcí INSEA.

Přehlídky mají ve výtvarném oboru dlouholetou tradici, konají se již od roku 1974 a jsou koncipovány jako trienále. Přehlídky nemají charakter soutěže, ale akcentují koncepční a dlouhodobou práci výtvarných pedagogů všech stupňů a typů školních i mimoškolních zařízení, vedoucích zájmových kroužků a klubů, pedagogů volného času, lektorů a kurátorů muzeí a galerií. Jejich cílem je nalézat a propagovat takové metody práce s dětmi a mládeží, které rozšiřují dosavadní přístupy k výtvarnému oboru.

PŘIJEĎTE VE DNECH: 16.5. / ÚTERÝ – 2.6. / PÁTEK OTEVŘENO DENNĚ 10 – 18 HOD / MIMO PONDĚLÍ

VSTUP NA VÝSTAVU JE BEZPLATNÝ

KORZO VELETRŽNÍHO PALÁCE NGP DUKELSKÝCH HRDINŮ 47, PRAHA 7 www.vytvarneprehlidky.cz