Vyhlášení soutěže / červen 2024

Milé děti, milí pedagogové,

 

srdečně vás zveme k účasti ve 3. ročníku Celostátní soutěže keramické tvorby pro děti a mládež od 6 do 18 let.

 

3. ROČNÍK CELOSTÁTNÍ KERAMICKÉ SOUTĚŽE 2025

 

Téma: DIALOG

      Dialog jako významný a nezbytný komunikační proces – slyšet, vnímat, reagovat, být vyslyšen.

      Dva pohledy, dvě formy – hledání shody, vzájemného pochopení, respekt k odlišnosti.

      Dialog tvarů, barev, struktur, epoch, národů, kultur, generací…

 

Soutěž je určena žákům a studentům ZUŠ, Domů dětí a mládeže, výtvarných kroužků a jednotlivcům.

 

HODNOCENÍ A OCENĚNÍ

Hodnocení keramik bude probíhat ve dvou kolech.

V prvním kole se práce budou hodnotit odbornou porotou podle fotografií. Druhé kolo bude probíhat v Ulitě za fyzické přítomnosti poroty a dovezených keramik.

Práce budou oceněny ve třech stupních: Čestné uznání, Cena poroty a Zlatá cena poroty.

Všechny oceněné keramiky budou vystaveny v důstojném prostoru v Praze.

 

VĚKOVÉ KATEGORIE

1. kategorie: 6-8 let

2. kategorie: 9-11 let

3. kategorie: 12-14 let

4. kategorie: 15-18 let

 

PŘIHLÁŠENÍ A OZNAČENÍ

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: tetivova@ulita.cz.

K přihlášce přiložte kvalitní fotografie keramik. Keramiku vyfoťte ze dvou stran a uveďte její rozměry. Fotky prosíme sloučit do jednoho obrázku, který nazvěte podle schématu:

Jméno, příjmení, věk, název díla, škola. Například: Jana Sedláková, 8 let, Lenochod, ZUŠ Praha 9.

 

Za jednu školu je možné přihlásit maximálně 20 keramik.

 

Uzávěrka přihlášek je do 25. června 2025.

 

PŘIHLÁŠKA MUSÍ OBSAHOVAT:

• název a adresu školy,

• seznam autorů s uvedením věku,

• kontaktní telefon a e-mailovou adresu,

• jméno pedagoga,

• fotografie keramik. 

 

DALŠÍ INFORMACE

Začátkem září 2025 čekejte informaci o výsledku prvního kola.

Práce, které postoupí do druhého kola, je potřeba doručit do DDM Ulita do konce září 2025.

Adresa: Na Balkáně 2866/17a, Praha 3. Máme otevřeno ve všední dny od 8 do 19 hod. Po domluvě je možné přijít i v jiný den nebo čas.

 

Vítězné školy budou obeslány s podrobnými informacemi.

Galerii předchozích ročníků najdete na www.keramikaulita.cz

 

Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou hl. m. Prahy.

 

KONTAKT

Kateřina Tetivová, Garant výtvarného a keramického oboru, tel.: 775 254 312, e-mail: tetivova@ulita.cz.

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita, Na Balkáně 2866/17a, 130 00, Praha 3, tel.: 222 990 330.

Aktuální informace sledujte na www.keramikaulita.cz.