Celostátní keramická soutěž 1. ročník - 2022

Vážení pedagogové, milé děti, 

v úterý 29. listopadu 2022 vybrala odborná porota vítězná díla 1. ročníku Celostátní keramické soutěže 2022. Do letošního zahajovacího ročníku se přihlásilo 403 prací z celé České republiky. Porota po napínavém výběru ocenila 49 prací. Při vyhodnocení výsledků bylo uděleno 46 ocenění, z toho 16 diplomů a 31 čestných uznání.

Srdečně gratulujeme oceněným a všem moc děkujeme za účast!

ulitaa zlata

Slavnostní předávání cen 1. ročníku se uskutečnilo v sobotu 10. prosince 2022 od 14 hodin v DDM Praha 3 – Ulita, kde také byla vystavena všechna oceněná díla účastníků soutěže.

Vyvrcholením pak bude výstava všech oceněných děl ve skleníku fata morgana v Botanické zahradě v praze, která proběhne na jaře roku 2023.

Výsledková listina

Při vyhodnocení výsledků 1. ročníku byly oceněny práce těchto žáků a studentů:

Kategorie ZUŠ – 5 až 8 let

1. místo – Veronika Peroutková, ZUŠ Praha 3 – Štítného, pedagog Kateřina Janatová

2. místo – Anička Majvaldová, 7 let, ZUŠ Králík / kroužky Klášterec nad Orlicí, pedagog Jana Štefková 

3. místo – Karin Martínková, 7 let, ZUŠ Praha 3 – Štítného, pedagog Boris Nosek

Kategorie ZUŠ – 9 až 15 let

1. místo – Kristýna Papšíková, 11 let, ZUŠ Nehvizdy, pedagog Petra Hřivnáčová

1. místo – Alžběta Ptáčková, 12 let, ZUŠ Praha 9 Prosek, pedagog Dana Nováková

2. místo – Anežka Zpěváková, 15 let, ZUŠ Praha 3 – Štítného, pedagog Boris Nosek

3. místo – Martin Mach, ZUŠ Praha 3 – Štítného, pedagog Boris Nosek

Kategorie ZUŠ – 9 až 15 let – čestné uznání

Nela Beranová, 13 let, ZUŠ Nehvizdy, pedagog Petra Hřivnáčová

Artema Maljar, ZUŠ Králík, pedagog Jana Štefková

Ema Šiková, ZUŠ Králík, pedagog Jana Štefková

Ondřej Jegla, 10 let, ZUŠ Praha 3 – Štítného, pedagog Boris Nosek

Barbora Kováčová, 11 let, ZUŠ Praha 3 – Štítného, pedagog Boris Nosek

Edita Škochová, 10 let, ZUŠ Marie Podvalové – Satalice, pedagog Podlahová

Viola Bradová, 11 let, ZUŠ Praha 3 – Štítného, pedagog Boris Nosek

Jan Ibarlucea, 15 let, ZUŠ Praha 3 – Štítného, pedagog Boris Nosek

Kategorie DDM – 5 až 8 let

1. místo – Beata Bergová, 8 let, DDM hl. m. Praha – Karlínské Spektrum, pedagog Dana Kostková

2. místo – Oskar Srholec, 8 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Kateřina Tetivová

3. místo – Markéta Sasínková, 8 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Kateřina Tetivová

Kategorie DDM – 9 až 15 let

1. místo – Jáchym Kostka, 11 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Kateřina Tetivová

2. místo – Patrik Goliáš, 11 let, DDM Praha 10 – Dům Um, pedagog Romana Čekalová

3. místo – Jáchym Dračka, 15 let, DDM Tábor – pobočka Soběslav, pedagog Jana Povondrová

3. místo – Nikol Grollová, 12 let, DDM Nýrsko, pedagog Lenka Grollová

Kategorie DDM – 16 až 21 let

1. místo – Adéla Peková, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Vlasta Faktorová

2. místo – Barbora Zajícová, 19 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Kateřina Tetivová

Kategorie DDM – 5 až 8 let – čestné uznání

Lia Matějková, 8 let, DDM hl. m. Praha – Karlínské Spektrum, pedagog Dana Kostková

Albert Jeřábek, 7 let, DDM hl. m. Praha – Karlínské Spektrum, pedagog Dana Kostková

Julie Češpivová, 7 let, DDM hl. m. Praha – Karlínské Spektrum, pedagog Dana Kostková

Lucie Dopitová, 8 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Vlasta Faktorová

Lenka Houdková, 8 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Natálie Jarošová

Kategorie DDM – 9 až 15 let – čestné uznání

Juda Dračka, 9 let, DDM Tábor, pobočka Soběslav, pedagog Jana Povondrová

Eva Pojžárková, 12 let, DDM Nýrsko, pedagog Lenka Grollová

Zuzka Hříbalová, 12 let, DDM Praha 10 – Dům Um, pedagog Romana Čekalová

Luboš Rutar, 14 let, DDM Orlová, pedagog Radomíra Chrástecká, Zdeňka Šímová

Ema Korbutová, 13 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Kateřina Tetivová

Matyáš Kupka, 12 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Vlasta Faktorová

Anna Chlupáčová, 14 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Vlasta Faktorová

Václav Mastný, 14 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Kateřina Tetivová

Václav Nosek, 10 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Natálie Jarošová

Václav Nosek, 10 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Vlasta Faktorová

Barbora Nehasilová, 11 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Natálie Jarošová

Klára Špačková, 10 let, DDM hl. m. Praha – Karlínské Spektrum, pedagog Dana Kostková

Roni Shved, 12 let, DDM Praha 2, pedagog Alena Charamzová

Barbora Papírniková, 13 let, CVČ Korunka Ostrava, pedagog Leona Tešnarová

Anežka Mihovičová, 14 let, DDM Chrudim, pedagog Iva Horáková

Jana Houdková, 12 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Natálie Jarošová

Kategorie DDM –  16 až 21 let – čestné uznání

Jan Kresl, 16 let, DDM Nýrsko, pedagog Lenka Grollová

Adéla Jeřábková, 19 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Vlasta Faktorová

Marie Chlupáčová, 18 let, DDM Praha 3 – Ulita, pedagog Vlasta Faktorová


Celkem 16 umístění a 31 čestných uznání

V Praze dne 2. 12. 2022

Oceněné práce ZUŠ

Oceněné práce DDM

« z 2 »

Zasedání poroty 29. listopadu 2022

úterý 29. listopadu 2022 se v našem keramickém studiu v DDM Ulita sešla odborná porota a vybrala vítězná díla 1. ročníku Celostátní keramické soutěže 2022. Do letošního zahajovacího ročníku se přihlásilo 403 prací z celé České republiky. Porota po napínavém výběru ocenila 49 prací. Při vyhodnocení výsledků bylo uděleno 46 ocenění, z toho 16 diplomů a 31 čestných uznání.

Členové poroty 1. ročníku CKS 2022 byli:


MgA. Jana Anděličová, členka Krajské ústřední rady ZUŠ

Marek Dias, keramik, pedagog a místopředseda Sdružení výtvarných umělců keramiků

MgA. Kateřina Vincourová, konceptuální umělkyně, držitelka několika prestižních cen

Pavel Rajdl, malíř, grafik, keramik, výtvarný pedagog a kurátor Galerie V Zahradě v Kolíně


Na fotografii zleva: Natálie Jarošová, Marek Dias, Jana Anděličová, Pavel Rajdl, Vlasta Faktorová, Kateřina Tetivová, Kateřina Vincourová

Proběhlo 1. kolo keramické soutěže

Milí účastníci, moc vám děkujeme za veliký zájem!

Do letošního 1.ročníku se přihlásilo 403 keramických prací žáků a studentů z celé České republiky. V prvním kole je porota hodnotila dle fotografií zaslaných od samotných soutěžících. Bylo vybráno asi 200 keramik, které postupují do druhého kola.

Každý postupující byl obeznámen s výsledky a nyní nás čeká druhé kolo soutěže, které bude probíhat v DDM Ulita na Praze 3. Všechny keramiky už se pomalu shromažďují u nás v keramickém studiu a my už napjatě čekáme na hodnocení naší odborné poroty. Lehké to mít nebude!

Členové poroty:
MgA. Jana Anděličová, člen Krajské ústřední rady ZUŠ
Marek Dias, keramik, pedagog a místopředseda Sdružení výtvarných umělců keramiků
MgA. Kateřina Vincourová, konceptuální umělkyně, držitelka několika prestižních cen
Pavel Rajdl – malíř, grafik, keramik, výtvarný pedagog a kurátor Galerie V Zahradě v Kolíně

Na této koláži je náhodný výběr keramických prací zařazených do soutěže.​

Vyhlášení soutěže / jaro 2022

Ulita s podporou hlavního města Prahy zve k účasti na celostátní soutěži „Fauna a flora tropů a subtropů“.
Uzávěrka přihlášek je 30.10.2022.
Vítězné práce budou vystaveny ve skleníku Botanické zahrady v Tróji.
Soutěž je určena žákům a studentům ZUŠ, Domů dětí a mládeže, výtvarných kroužků a studií České republiky i jednotlivcům.
Téma: fauna tropů a subtropů – zvířata, ptáci, hmyz, jejich rozmanitost, proměny, mimikry, mateřské city, lov, magické a osobní významy a nemusíme se bránit nečekanému křížení hmyzu se savcem nebo ptáka s ještěrem.
Ocenění: 1., 2., 3. místo v šesti kategoriích a čestná uznání
Kategorie dle typu zařízení:
A | ZUŠ
B | Domy dětí a mládeže, výtvarné kroužky a studia a jednotlivci
Věkové kategorie:
1. kategorie: 5–8 let
2. kategorie: 9–15 let
3. kategorie: 16–21 let
Přihlášení a označení:
Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu: tetivova@ulita.cz do 30. 10. 2022.
K přihlášce prosím přiložte fotografie keramik ze dvou stran. Nepodceňujte focení, podle fotografií se budou práce hodnotit v prvním kole.
Přihláška musí obsahovat:
• název a adresu školy
• kontaktní telefon a e-mailovou adresu
• seznam autorů s uvedením věku
• jméno pedagoga
Doručení soutěžních prací:
Vzhledem k celostátnímu rozsahu soutěže a očekávanému množství účastníků budeme práce hodnotit ve dvou kolech. První kolo proběhne do 10. 11. 2022. Poté budou všichni účastníci obesláni, zda postupují nebo nepostupují do druhého kola.
Kdo postoupí do druhého kola soutěže, přiveze práce do DDM Praha 3 – Ulita na adresu Na Balkáně 2866/17a, Praha 3 do 25. 11. 2022. Máme otevřeno ve všední dny od 8 do 18 h, po domluvě je možné přijít i v jiný čas nebo o víkendu.
Nabízíme svoz keramik pro Pražské školy, které nemají možnost keramiky do Ulity dopravit. Prosbu o odvezení soutěžních prací napište do přihlašovacího e-mailu / dopisu. Zaslané práce by neměly přesahovat 60 x 30 x 30 cm.
Porota: vyhodnocení soutěže odbornou porotou proběhne 25. – 31. 11. 2022. Výsledky budou zveřejněny do 10. 12. 2022.

O termínu a programu vernisáže a výstavy budeme včas informovat všechny účastníky soutěže. Těšíme se na setkání!
Soutěž pořádá Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita s podporou hl. m. Prahy.

Kateřina Tetivová

garant výtvarných a keramických kurzů

Dům dětí a mládeže Praha 3 – Ulita

Na Balkáně 2866/66, Praha 3, 130 00

Osobní mobil: 775 254 312

Recepce: 222 990 330, 606 611 920